Samen vooruitkijken

Met een HR strategie gericht op jouw bedrijf.

Categorie

Organisatiecultuur

Hoe werk je aan een inclusieve werkvloer?

Als inclusieve werkgever zorg je ervoor dat iedereen meedoet. Het klinkt zo vanzelfsprekend. En toch is dat het niet. Mensen zijn geneigd in hokjes te denken als het gaat om verschillen tussen mensen, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, opleiding, handicap, talenten en interesses, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dit ‘hokjes denken’ kan leiden tot vooroordelen, discriminatie en uitsluiting. Hoe zorg je er als organisatie voor dat iedereen zich welkom voelt?

Diversiteit en inclusie zorgen er ook voor dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de maatschappij. Dat betekent dat iedereen gelijke kansen en rechten heeft, en dat iedereen zich welkom, gewaardeerd en betrokken voelt. Dat draagt bij aan de gezondheid, het zelfvertrouwen, de ontwikkeling en de participatie van alle mensen. Voor werkgevers heeft het voordelen als meer rendement, productiviteit, medewerkerstevredenheid en innovatie. Ook kan het bijdragen aan je reputatie.  trekken toptalent uit alle lagen van de bevolking aan, wat leidt tot meer innovatie en een beter probleemoplossend vermogen.

Het begint bij het beleid. Door een duidelijke visie en doelen op te stellen voor diversiteit en inclusie in je organisatie. Betrek je medewerkers, klanten en stakeholders bij het maken van dit beleid en communiceer het regelmatig.
Werk aan de bewustwording. Managers en leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol. Zij moeten ervoor zorgen dat ze kwaliteiten en talenten goed herkennen en weten dit in te zetten. Zij geven iedereen gelijke kansen en dragen bij aan een veilige bedrijfscultuur. Een cultuur van openheid waar je fouten mag maken. Ook kun je je managers trainen om hoe zij om kunnen gaan met verschillen en diversiteit. Mensen hebben vaak onbewust blinde vlekken en vooroordelen. Leer hen om de verschillen te waarderen en te benutten.
Creëer draagvlak: zorg dat ook je medewerkers achter je diversiteits- en inclusiebeleid staan. Want anders komt het niet van de grond. Geef hen inspraak, feedback en waardering. Zorg voor een open en veilige sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn en elkaar respecteert, En leg uit wat ieders toegevoegde waarde is. Het gaat erom dat je blijft communiceren om mensen mee te nemen in je missie. Houd ook rekening met ieders specifieke behoefte en richt daarop je acties in. Zo voelen mensen ook dat ze meetellen.

Rolmodellen kunnen anderen in een organisatie inspireren, motiveren en ondersteunen. Hiermee wordt de zichtbaarheid voor diverse groepen vergroot. Het geeft meer zelfvertrouwen trots en herkening. Zet het op de agenda: zorg dat diversiteit en inclusie een vast onderdeel zijn van je bedrijfsvoering. Stel doelstellingen of KPI’s op en meet je voortgang. Organiseer trainingen en workshops voor je medewerkers. Vier je successen en leer van je fouten. monitor en evalueer de voortgang en resultaten van jouw diversiteitsbeleid.
De nieuwe generatie werkzoekenden vindt inclusie en diversiteit belangrijke thema’s en laten ze meewegen in hun zoektocht naar een baan. Ze willen graag werken bij een organisatie die hier niet alleen beleid voor heeft, maar er ook actief iets mee doet.” Marcella vult aan: “Ze willen niet alleen mooie woorden op papier.”

Het is voor veel klanten niet alleen een voorwaarde om samen te werken. Het is ook voor bewustwording. Mensen zijn geneigd om in bubbels te denken en hebben soms blinde vlekken voor discriminatie. Maar met alleen beleid ben je er nog niet. Het is ook belangrijk dat het beleid bekend is in de organisatie en er actief iets mee wordt gedaan.
Zo creëer je draagvlak en zet je inclusie op de agenda.

Mogelijk ook
interessant

Arbeidsmobiliteit: sturen of gestuurd worden?

Organisatiecultuur

Flexibel werken: de sleutel tot meer geluk of meer stress?

Organisatiecultuur

Flexibel werken: hoe maak je het een succes in jouw organisatie?

Organisatiecultuur

Arbeidsmobiliteit: sturen of gestuurd worden?

Organisatiecultuur

Flexibel werken: de sleutel tot meer geluk of meer stress?

Organisatiecultuur

Extra advies nodig?

Huur een HR professional in

Zit je nog met vragen of twijfels? Ons team van ervaren HR-professionals bij NieuweKijk is hier om jou persoonlijk te ondersteunen.