Samen vooruitkijken

Met een HR strategie gericht op jouw bedrijf.

Categorie

Vitaliteit en Welzijn

Investeren in het welzijn van je medewerkers

Je wilt als leidinggevende of HR-specialist dat je medewerkers gezond, gelukkig en gemotiveerd zijn. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor je organisatie. Medewerkers die zich goed voelen, presteren beter, zijn loyaler, minder vaak ziek en dragen bij aan een positieve werksfeer. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich goed voelen op het werk? Dat is een hele uitdaging, zeker in deze tijd van snelle veranderingen, hoge werkdruk en een krappe arbeidsmarkt.

Wat is welzijn?

Welzijn gaat over de kwaliteit en de veiligheid van de werkomgeving en het klimaat op het werk en in de organisatie. Het gaat om de context waarin je medewerkers werken. Factoren als gezondheid, sociale cohesie, betrokkenheid, salaris, beloning, werkplezier en voldoening spelen hierbij een rol. Uit een Indeed-onderzoek van eind 2022 is gebleken dat de mentale gezondheid en betrokkenheid van Nederlandse medewerkers onder druk staan. Het verbeteren van het welzijn is dus belangrijk.

Een aantal tips voor het verbeteren van welzijn in je organisatie:

 • Wees flexibel en bied maatwerk
  Iedereen heeft een andere kijk op werk. Werk biedt voor iedereen iets anders. Probeer daar rekening mee te houden en speel in op de wensen en behoeften van je medewerkers. Geef ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf hun werktijden, werkplek, takenpakket, opleiding en ontwikkeling te kiezen. Door medewerkers flexibel en thuis te laten werken, geef je ze meer autonomie en controle over hun eigen werktijd en werkplek. Zo sluit je aan bij de individuele situatie en motivatie van je medewerkers.
 • Geef vertrouwen en autonomie Medewerkers willen graag zelfstandig en verantwoordelijk zijn. Het draagt bij aan het gevoel voor welzijn. Leidinggevenden hebben een grote invloed op het gedrag en de houding van hun medewerkers. Geef ze daarom het vertrouwen en de ruimte om hun werk op hun eigen manier te doen. Laat ze meedenken en beslissen over zaken die hun werk en welzijn aangaan. Zo stimuleer je hun betrokkenheid en eigenaarschap. Laat ook zien dat je het belangrijk vindt door ervaringen, successen en uitdagingen te delen inspireer, motiveer en verbind je medewerkers.
 • Toon waardering en erkenning
   Medewerkers willen graag gezien en gewaardeerd worden. Het is dan ook belangrijk actief betrokken te zijn en regelmatig een compliment, een bedankje of een andere vorm van erkenning te geven. Laat ze weten dat je hun inzet, resultaten en ideeën waardeert. En luister naar hun feedback, biedt oplossingen en ondersteuning. Dit versterkt het vertrouwen, de tevredenheid en de loyaliteit van je medewerkers.
 • Stimuleer samenwerking en verbinding
  Zorg voor een goede communicatie en interactie tussen medewerkers. Zowel binnen als buiten het team. Ze willen graag deel uitmaken van een team of een community. Organiseer ook informele activiteiten, zoals borrels, lunches of uitjes, om de sociale contacten en de teamspirit te bevorderen. Zo creëer je een gevoel van verbondenheid en plezier.
 • Zorg voor een veilige en gezonde omgeving
  Vaak denken werkgevers dat het wel goed zit met de sociale veiligheid in de organisatie. Toch komt het nog veel voor dat medewerkers last hebben van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of intimidatie. Dit kun je voorkomen door gewenst gedrag te benoemen, collega’s op ongewenst gedrag aan te spreken en een open cultuur te creëren waarin medewerkers vrijuit kunnen spreken en niet met problemen blijven worstelen. Een gezonde veilige werkomgeving heeft ook te maken met goede arbeidsomstandigheden zoals een ergonomische, schone en prettige werkplek. Bied ook faciliteiten en programma’s aan die de fysieke en mentale gezondheid van je medewerkers bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan sport, yoga, mindfulness, coaching of counseling. En maak het leuk en uitdagend voor je medewerkers om mee te doen aan het vitaliteitsprogramma. Zo draag je bij aan hun vitaliteit en veerkracht.

Door het welzijn van je medewerkers te meten en evalueren kun je verbeteracties ondernemen. Zo kun je enquêtes, gesprekken, analyses en feedback verzamelen en de resultaten gebruiken.

Mogelijk ook
interessant

Hoe werk je aan een inclusieve werkvloer?

Organisatiecultuur

Het effectief introduceren en betrekken van nieuwe medewerkers

Opleiding en Talentontwikkeling

Hoe werk je aan een inclusieve werkvloer?

Organisatiecultuur

Het effectief introduceren en betrekken van nieuwe medewerkers

Opleiding en Talentontwikkeling

Extra advies nodig?

Huur een HR professional in

Zit je nog met vragen of twijfels? Ons team van ervaren HR-professionals bij NieuweKijk is hier om jou persoonlijk te ondersteunen.