Samen vooruitkijken

Met een HR strategie gericht op jouw bedrijf.

Jouw organisatie verdient succes en duurzame groei. Nieuwekijk biedt je krachtige organisatiescans die je helpen gericht te werken aan innovatie, efficiëntie en sterke teams. Krijg een helder, objectief beeld van je huidige situatie, vergroot je bewustzijn en creëer urgentie. De waardevolle resultaten vormen de basis voor  concrete veranderacties, zoals talentontwikkeling, waardecreatie en verbeterde communicatie. Ontdek waar jouw groeikansen liggen en breng je organisatie naar nieuwe hoogten met de impact-, cultuur- en tevredenheidsscans van Nieuwekijk!

 

Wat houden deze scans in?

 

Impactscan

  • Doel: Met het oog op het geven van inzicht aan jouw bedrijf, proactief anticiperen op mogelijke problemen en het verkrijgen van inzicht in hoe jouw medewerkers veranderingen ervaren. De impactscan richt zich op het meten van de effectiviteit en invloed van bepaalde veranderingen, programma’s of initiatieven binnen jouw organisatie.
  • Proces: Dit grondige onderzoek analyseert en evalueert hoe de implementatie van specifieke maatregelen of projecten hebben bijgedragen aan het bereiken van gestelde doelen en het verkrijgen van gewenste resultaten. Hierbij staat het voor zijn van problemen centraal, waardoor potentiële obstakels tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt.
  • Resultaat: De impactscan levert niet alleen inzicht in de directe effecten van genomen beslissingen. Het fungeert ook als een instrument om de ervaringen van je medewerkers met deze veranderingen te begrijpen. Dit helpt niet alleen bij het optimaliseren van huidige strategieën, maar ook bij het vooruitgaan van je team, zodat de organisatie zich kan blijven ontwikkelen op weg naar succes.

Cultuurscan

  • Doel: Jouw bedrijf inzicht geven in de organisatiecultuur, proactief potentiële problemen identificeren en begrijpen hoe je medewerkers  deze cultuur ervaren. De cultuurscan richt zich op het begrijpen en beoordelen van de organisatiecultuur.
  • Proces: Via vragenlijsten, interviews of observaties vindt uitvoerige analyse plaats van de organisatiecultuur. Hierbij nemen we normen, waarden, communicatiepatronen en andere elementen onder de loep die de werkomgeving vormgeven. Dit proces staat in het teken van het voor zijn van problemen door tijdig eventuele uitdagingen te ontdekken.
  • Resultaat: Inzicht in de sterke punten én in de uitdagingen van de huidige cultuur in jouw organisatie. Dit vormt de basis om proactief met deze inzichten aan de slag te gaan en een gewenste toekomstgerichte cultuur te ontwikkelen. Hiermee dragen we bij aan het bevorderen van positieve veranderingen en het vooruitgaan met je team op weg naar een bloeiende organisatie.

Onze scans vormen de basis om jouw onderneming verder te helpen groeien

Tevredenheidsscan

Hoe ervaren jouw medewerkers de inhoud van hun werk, de werkomstandigheden en ontwikkelmogelijkheden? Met een tevredenheidsscan van Nieuwekijk onderzoek je inzichten en ervaringen van jouw medewerkers. De feedback biedt jou de mogelijkheid om de werksfeer, betrokkenheid en productiviteit te verbeteren en de uitstroom te verlagen.

  • Proces: Samen met jou bepalen we het doel, de thema’s en de aanpak van het onderzoek. De meningen en gevoelens van medewerkers verzamelen we via overzichtelijke, relevante vragenlijsten en interviews. We denken mee, begeleiden het proces en reflecteren bij het analyseren van de resultaten. Daarbij geven we aandacht aan terugkoppeling aan je medewerkers, praktische vervolgstappen voor een optimaal werkklimaat en een verbetering van het succes van de organisatie.
  • Meerwaarde Nieuwekijk: De meerwaarde van Nieuwekijk ligt in het verbinden van uitkomsten met organisatieadvies en HR-advies, waardoor je direct positieve impact kunt creëren voor medewerkers en de organisatie. Samen zetten we de volgende stap richting efficiëntie, productiviteit en langdurig succes.

Begin vandaag nog met de medewerkertevredenheidsscan! Neem contact op met Nieuwekijk, maak kennis met ons en versterk jouw organisatie!

Mogelijk ook
interessant

Duurzaam behouden van medewerkers

Ontwikkel jouw organisatie met een vooruitstrevende werkcultuur dat talent koestert en behoudt.

Digitalisering HR-processen en HR-documenten

Verbind en boei jouw medewerkers en ontdek hoe digitalisering hierbij kan helpen.

Extra advies nodig?

Huur een HR professional in

Zit je nog met vragen of twijfels? Ons team van ervaren HR-professionals bij NieuweKijk is hier om jou persoonlijk te ondersteunen.